Een goede huurovereenkomst voorkomt problemen: Tips en richtlijnen

Het huren van een woning is een belangrijke stap, zowel voor huurders als verhuurders. Een goede huurovereenkomst is essentieel om de rechten en plichten van beide partijen te waarborgen en geschillen te voorkomen. In deze blog bespreken we enkele cruciale aspecten bij het opstellen van een huurovereenkomst.


1. Partijen: verhuurder en huurder

 • Leg bij het opstellen van de overeenkomst duidelijk vast wie de verhurende partij is, en wie de huurder is (en daarmee ook verantwoordelijk is voor het voldoen van de betalingen).

2. Duur van de overeenkomst

 • Het is belangrijk om de duur van de overeenkomst goed te laten aansluiten bij het doel van de verhuurder. Een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd geeft de huurder veel bescherming. Tot 1 juli 2024 kunt u nog een huurovereenkomst voor bepaalde tijd sluiten. Deze huurovereenkomsten duren maximaal twee jaar. Na 1 juli 2024 kunt u ook nog voor kortere tijd blijven verhuren in tijdelijke situaties; bijvoorbeeld ter overbrugging bij een verhuizing. U sluit dan een huurovereenkomst die naar aard van korte duur is. Hierbij moet u in de huurovereenkomst goed benoemen wat de reden en de duur van de verhuur is.  
 • Specificeer eventuele opties voor verlenging en de voorwaarden daarvoor.


3. Huurprijs en (betalings)voorwaarden

 • Stel de huurprijs vast en vermeld of deze inclusief of exclusief servicekosten is.
 • Geef aan wanneer de huur betaald moet worden (bijvoorbeeld voor de 1e van de maand).
 • De huurprijsverhoging is momenteel onderwerp van discussie. Het is van belang om dit goed in de huurovereenkomst te vermelden.


4. Borgsom en servicekosten

 • Het is nog maar beperkt mogelijk om een borgsom af te spreken.
 • Het is belangrijk om de servicekosten te specificeren in de huurovereenkomst.


5. Onderhoud en reparaties

 • Leg de verantwoordelijkheden voor onderhoud en reparaties vast, zowel voor de verhuurder als de huurder. In de wet staat welke verdeling er is voor welke reparaties (bijvoorbeeld in het besluit kleine herstellingen).
 • Denk bij onderhoud ook aan het onderhoud van de tuin.


6. Gebruiksdoeleinden en overlast

 • Stel duidelijke regels op met betrekking tot het gebruik van de gehuurde ruimte.
 • Als huurder moet je je gedragen als een goed huurder. Dit is een breed begrip en het is belangrijk om duidelijk te vermelden wat je als verhuurder wel of niet van je huurder verwacht.

7. Opzegging en beëindiging

 • Beschrijf de procedures voor opzegging van de huurovereenkomst door zowel de verhuurder als de huurder.
 • Geef de termijnen aan die in acht moeten worden genomen bij opzegging en eventuele consequenties van voortijdige beëindiging.


Een goed opgestelde huurovereenkomst is erg belangrijk voor zowel verhuurders als huurders om een soepele en probleemloze huurrelatie te waarborgen. Door de bovengenoemde tips te volgen, kunnen beide partijen met vertrouwen een huurovereenkomst aangaan.

Wil je een huurovereenkomst laten opstellen die juridisch volstaat, mogelijke valkuilen vermijdt en uw belangen beschermt? Of heb je vragen over een al bestaande huurovereenkomst? Neem dan contact op met onze huurrechtexpert via info@wvhl.nl of 0546 – 544 777.


Schulden onder studenten

Onderwijsinstellingen krijgen steeds meer te maken met schulden onder stude...

Een goede huurovereenkomst voorkomt problemen: Tips en richtlijnen

Het huren van een woning is een belangrijke stap, zowel voor huurders als v...

Help, mijn medewerker heeft financiële problemen. En nu?

Als werkgever van een MKB-bedrijf ben je betrokken bij verschillende aspect...

Het belang van een sterke klantrelatie in debiteurenbeheer

Een goede klantrelatie is van essentieel belang. Niet alleen zorgt het ervo...

Ondernemer vaak de dupe van nieuwe wet schuldsanering

Sinds 1 juli 2023 is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) aang...

Goede Algemene voorwaarden om juridische problemen te voorkomen

Een juridisch geschil; over het algemeen zit niemand daar op te wachten. Ee...

3 Tips voor Effectief Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer betreft het proces van effectief beheren en opvolgen van o...

Dagvaarden: waarom en wanneer?

De 14-dagen brief

Elke ondernemer heeft wel eens te maken met een debiteur die uw factuur nie...