Bestuursaansprakelijkheid

Juridisch-advies-kopie-2

In de praktijk komen wij regelmatig situaties tegen die vragen om een krachtige oplossing. Zo had onze Incasso- & Executie expert Sylvana Roeloffzen (foto), een klant die aanklopte met de vraag op welke wijze ze ervoor konden zorgen dat een opdrachtgever zijn facturen toch zou gaan betalen. 

Onze klant betrof een belastingadviseur. Deze voert jaarlijks diverse werkzaamheden uit voor een B.V.. Eén van de opdrachtgevers van onze klant klopte bij ons aan, omdat de facturen niet betaald werden.

Wat was er aan de hand?
Binnen een bepaalde periode dienen de stukken van het boekjaar gedeponeerd te worden bij de Kamer van Koophandel. Onze klant had al meerdere malen aan de B.V., en aan de directeur/bestuurder van de B.V., verzocht om stukken aan te leveren voor het boekjaar 2017. Bovendien had onze klant de B.V. en haar bestuurder ook gewezen op de risico's van de te late indiening en bijbehorende boetes. Eén van de risico's van te late publicatie is onder andere dat de bestuurder van een besloten vennootschap persoonlijk aansprakelijk kan zijn. 

De directeur/bestuurder heeft meerder malen toezeggingen gedaan om deze stukken aan te leveren. Ook beloofde hij aan onze klant om de facturen te betalen. Er kwam echter niets en het bleef stil; geen stukken en geen geld. Willens en wetens liet de bestuurder het hierna afweten. De betalingen aan de belastingadviseur bleven uit, waarop onze klant de samenwerking heeft opgezegd.

Wat nu?
De situatie die overblijft is: een vordering op een B.V. die niet om de hoek zit en dus geen betaling en ook geen reacties meer op de communicatie. Dit terwijl de belastingadviseur zijn werk correct en naar alle tevredenheid heeft voldaan. Voor onze klant de reden om ons te benaderen om de vordering voor hen te incasseren.

Wij hebben op onze beurt de stukken uitvoerig bekeken en de B.V. aangeschreven. Helaas gaf de B.V. zich ook naar ons toe niet thuis. Ondanks meerdere gemaakte betaalafspraken, werd de vordering niet voldaan. We brachten een bezoek aan de B.V. en ter plaatse troffen wij een leeg bedrijfspand waar geen bedrijfsactiviteit te zien was …

Aansprakelijkheid
Met onze expertise besloten we te toetsen of wij de bestuurder aansprakelijk konden stellen en dit bleek mogelijk! De bestuurder is in bepaalde gevallen naast de rechtspersoon aansprakelijk tegenover anderen voor schade die diegene heeft geleden door het handelen van de bestuurder. Dit kan op twee manieren.

  1. Als de B.V. door de bestuurder wordt misbruikt om persoonlijke aansprakelijkheid te voorkomen. De schuldeiser kan zijn schade niet verhalen op de B.V. omdat deze geen verhaal biedt maar de geleverde prestatie komt wel ten goede aan de bestuurder.
  2. De bestuurder wordt geacht verantwoordelijk te zijn voor het niet nakomen van de verplichting van de B.V.. Dit wordt de bestuurder aangerekend als een onrechtmatige daad. Aan de aansprakelijkheid van de bestuurder worden wel zware eisen gesteld. De bestuurder moet namelijk zelf ook een ernstig verwijt kunnen worden gemaakt van het handelen van de B.V. Er zal moeten worden aangetoond dat de bestuurder handelde in strijd met de zorgvuldigheid die hij persoonlijk tegenover in dit geval de belastingadviseur in acht had moeten nemen.

Voor de aansprakelijk in deze zaak konden wij het volgende aanvoeren:

  • Volgens de wet (art 2:10 lid 2 BW) is het bestuur verplicht jaarlijks binnen 6 maanden na afloop van boekjaar de balans en de staat van baten/lasten van de B.V. op te stellen en te deponeren. In dit geval waren de stukken van boekjaar 2017 en 2018 pas op 22 januari 2020 gedeponeerd.
  • De bestuurder moet zijn taak behoorlijk uitvoeren. De wet vermoed dat er sprake is van onbehoorlijke taakvervulling als er geen boekhouding is bijgehouden of als de jaarrekening niet tijdig is gepubliceerd.

Door deze zaak op te pakken en ook daadwerkelijk zo aan te voeren, konden wij 'onbehoorlijk bestuur' aantonen. De bestuurder moet dan tegenbewijs aandragen en dat was er niet. We hebben met deze informatie de bestuurder aansprakelijk gesteld voor de openstaande vordering.

Het resultaat
Op de laatste dag van de gestelde termijn waarin de vordering betaald moest worden, stond het bedrag bijgeschreven op onze rekening! Conclusie: onze klant tevreden en zijn vordering betaald! 

Online zittingen
Belang van mediaton in tijden van COVID
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Gast
dinsdag 26 oktober 2021

Captcha afbeelding

Bellen

E-mail

What's App

Zoeken

Online dossier

Aanleveren opdracht

Direct betalen

Incassokosten

Tarieven