Eigen woning en hypotheek na scheiding

Gerechtsdeurwaarders

Wat als je relatie eindigt en je samen een eigen woning en hypotheek hebt?

Stel: je koopt een woning samen met je partner. Nadat de hypotheekakte door jullie beiden getekend is en de overdracht heeft plaatsgevonden beëindigt je partner de relatie. Je ex-partner gaat – samen met zijn nieuwe vriendin – in het door jullie gekochte huis wonen. Ook heeft en houdt hij de sleutels van de woning in zijn bezit. Jij hebt geen sleutels. Wettelijk gezien ben jij wel medeverantwoordelijk voor het betalen van de hypotheeklasten. Dit overkwam een klant van ons.

Jolien Kral, onze incasso- & executie expert, boog zich over deze zaak. Lees hieronder hoe er stap voor stap, met behulp van krachtige en creatieve oplossingen, gezorgd werd voor een passende oplossing.

Onze klant heeft nooit in de woning gewoond, maar werd door de bank aangesproken voor de hypotheekbetalingen. Mevrouw heeft een procedure bij de rechtbank gevoerd om van deze hypotheekverplichting af te komen en haar recht op een deel van de waarde van de woning op te eisen. De rechter heeft voor haar positief geoordeeld. Haar ex-partner en zijn vriendin werden door de rechter verplicht de hypotheeklasten vanaf dat moment volledig op zich te nemen. Ook besloot de rechter dat zij een makelaarskantoor in moesten schakelen om de woning te laten verkopen. Daarnaast heeft de rechter besloten dat zij de makelaar toegang moesten verschaffen tot de woning. Zij mochten het verdere verloop van het traject bij de makelaar, en vervolgens bij de notaris, niet in de weg te staan. Dit alles op straffe van dwangsommen.

De uitspraak van de rechter werd niet nagekomen en op dat moment werd onze hulp ingeschakeld. Deze uitspraak hebben wij, op verzoek van de advocaat van mevrouw, aan meneer en zijn vriendin betekend. Hiermee gaven wij deze mensen nog een laatste kans om te doen wat de rechter had bevolen. Helaas mocht dit niet baten.

Vervolgstappen 

Wij konden nu vervolgstappen gaan nemen en het door de rechter aangewezen makelaarskantoor gaan inschakelen. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Het makelaarskantoor dat volgens het vonnis ingeschakeld moest worden, wilde de opdracht tot verkoop van de woning niet aannemen. Dit omdat meneer en zijn vriendin geen bankgarantie af wensten te geven. Hierover stond niets in het vonnis van de rechter zodat wij creatief moesten zijn. Onze contacten met de bank hebben ertoe geleid dat de bank wel wilde meedenken en gelukkig ook meewerken. De bank zou de woning (laten) verkopen! De bank wilde hiervoor wel een taxatie uit laten voeren. De sleutels van de woning waren echter bij de ex-partner van onze klant, die inmiddels de woning ook niet meer bewoonde. Onze klant kon de bank en/of het door de bank ingeschakelde makelaarskantoor dan ook geen toegang verschaffen om de woning te laten taxeren. De verkoop dreigde alsnog niet door te gaan.

Creatieve oplossing 

In het vonnis van de rechtbank stond de naam van het makelaarskantoor zo specifiek vermeld, dat dit wel een probleem was. Dit omdat het genoemde makelaarskantoor de opdracht tot verkoop van de woning niet in behandeling wilde nemen. Met dit bestaande vonnis konden wij de ex-partner en zijn vriendin dus niet dwingen om de taxatie van de woning, en de hopelijk daaropvolgende verkoop, mogelijk te maken. We moesten op zoek naar een andere oplossing, en dan het liefst zonder opnieuw een gerechtelijke procedure op te moeten starten.

Hierop hebben wij door middel van een exploot de ex-partner laten weten dat wij wilden dat hij ging meewerken. We hebben hem de situatie geschetst en de gevolgen die zouden ontstaan als hij bleef weigeren om mee te werken. Dit hebben wij via al ons ter beschikking staande communicatiekanalen herhaald. Zo hebben wij uiteindelijk tot hem weten door te dringen.

Streep onder pijnlijke periode 

Uiteindelijk hebben wij dus toch de ex-partner weten te bewegen mee te werken aan de verkoop en de sleutels ter beschikking te stellen. Zo kon onze klant de bank toegang verlenen tot de woning en daarmee de taxatie plaats laten vinden. Vervolgens kon de verkoop in gang worden gezet en werd er voor onze klant eindelijk een streep gezet onder een zeer pijnlijke periode.

Contact 

Heeft u ook een (financieel) probleem waar u niet uit komt? 

Bent u op zoek naar iemand die met u meedenkt richting een passende oplossing? 

Neemt u dan contact op met Wigger Van het Laar. 

Wij staan voor u klaar! 

Vacature jurist
Coulance bij ontruiming woning
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Gast
dinsdag 26 oktober 2021

Captcha afbeelding

Bellen

E-mail

What's App

Zoeken

Online dossier

Aanleveren opdracht

Direct betalen

Incassokosten

Tarieven