Het beslagrecht wordt ingrijpend veranderd

Taxaties

In 2021 is alles anders!

In ons beslagrecht verandert er doorgaans niet zo heel veel. Daarom is het wel bijzonder dat er binnenkort een aantal ingrijpende wijzigingen worden ingevoerd. Dit onder meer naar aanleiding van een al in 2011 (!) door onze beroepsorganisatie KBvG ingediend préadvies.

Uitgangspunten bij de wetsvoorstellen rondom beslagrecht bestonden uit drie belangrijke onderdelen.

  1. Het bestaansminimum van schuldenaren dient geborgd te zijn bij beslag en executie.
  2. De beslaglegging en de daaruit voortvloeiende executie moeten zo effectief en efficiënt mogelijk plaatsvinden.
  3. Indien beslag dient ter verhaal mag het niet louter worden ingezet als pressiemiddel.

Richard van het Laar, algemeen directeur en gerechtsdeurwaarder, vertelt er meer over: "Wat gaat er nu precies veranderen? Daar informeren wij de mensen graag over. In dit bericht delen we informatie over de executieveilingen en het beslagvrije bedrag. In de komende periode volgen er regelmatig nieuwe berichten vanuit ons om iedereen mee te nemen in de veranderingen die aanstaande zijn." 

Executieveilingen worden voortaan online bekend gemaakt

Vanaf 1 oktober 2020 worden openbare verkopen, ook wel executieveilingen genoemd, online bekend gemaakt. De KBvG werkt aan een website waarop deze publicaties kunnen plaatsvinden. De verplichting tot openbare publicatie gaat niet eerder in dan 1 januari 2021.

Nu gebeurt de bekendmaking onder meer nog via een biljet dat wordt opgehangen in het publicatiebord bij het gemeentehuis en bij de schuldenaar zelf. Ook is er een publicatie in de plaatselijke courant. Deze wijzen van communiceren is niet alleen duur en omslachtig, maar vooral worden deze veilingverkopen op deze manier niet (meer) door iedereen gezien. Dit heeft tot gevolg dat de opbrengst van de veilingen niet optimaal zijn.

In de toekomst is het ook mogelijk om de veilingen online te laten plaatsvinden. Verkopen op de locatie blijven echter ook tot de mogelijkheden behoren.

Richard van het Laar over de veranderingen: "De verwachting is dat de kosten van de executieverkoop omlaaggaan en dat de netto-opbrengst van de executie hoger gaat uitvallen. Wij zijn met deze resultaten, en de verandering in het algemeen, blij. Met name omdat het onze intentie is om schuldproblematiek te verminderen en het liefst voorkomen. De veranderingen in 2021 hebben ook hier een positieve impact op." 

Beslagvrij bedrag bij bankbeslag particulieren

Bij een loonbeslag is het op dit moment al gebruikelijk dat niet het volledig loon onder beslag valt. Mensen hebben namelijk recht op een minimaal bedrag dat nodig is voor levensonderhoud. Door de regeling wordt voorkomen dat een schuldenaar op enig moment onder het bestaansminimum komt.

Per 1 januari 2021 wordt deze regeling ook ingevoerd bij bankbeslagen ten laste van particulieren. Vanaf die datum wordt bij bankbeslagen de term 'beslagvrij bedrag' ingevoerd. De beslagvrije bedragen bij bankbeslagen zien er straks als volgt uit voor particulieren. De regeling geldt niet voor bankbeslagen ten laste van bedrijven.

  1. € 1.486,37 voor een alleenstaande
  2. € 1.623,45 voor een alleenstaande ouder
  3. € 1.956,90 voor gehuwden zonder kinderen
  4. € 2.093,48 voor gehuwden met een of meer kinderen

Wil een beslag ten laste van een alleenstaande resultaat opleveren, dan zal het banksaldo dus hoger moeten zijn dan € 1.486,37. En alleen het meerdere bedrag valt dan onder beslag. 

De menselijke maat

Deze wijziging moet voorkomen dat mensen die sparen om een tegenslag op te kunnen vangen deze buffer gelijk kwijtraken door een beslag. Dit klinkt wellicht tegenstrijdig; schuldenaren die wel geld hebben, maar dit niet gebruiken om hun schuld af te lossen en een schuldeiser die hier vervolgens geen beslag op kan leggen. Het structureel oplossen van schulden vereist echter een strakke regie vanuit een menselijke maat. Door een grens te stellen aan wat onder een beslag valt, zorg je dat er geen onmenselijke situatie ontstaat. Tegelijkertijd houd je wel regie over het incasseren van de vorderingen van schuldeisers.

De menselijke maat is voor Wigger Van het Laar een belangrijke waarde: "Ongetwijfeld gaat in de uitvoering van deze regeling nog de nodige discussie ontstaan. Wij geloven er echter in dat door te kiezen voor de regie, in plaats van rigide, we dit soort gevoelige processen in goede banen kunnen leiden. Zo komen we uiteindelijk tot betere en duurzame resultaten.", aldus Richard.


Zoals aangegeven staan er voor 2021 nog veel meer veranderingen op stapel. Hierover volgt via onze website in de komende periode meer nieuws.Heeft u al vragen over de veranderingen rondom het beslagrecht? Neem dan gerust contact met ons op. 

Martijn bij WVHL in goede handen
Online zittingen
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Gast
maandag 25 oktober 2021

Captcha afbeelding

Bellen

E-mail

What's App

Zoeken

Online dossier

Aanleveren opdracht

Direct betalen

Incassokosten

Tarieven