Incassokosten berekenen

 

Wilt u weten wat de kosten zijn voor het inschakelen van onze incassodiensten?

Op deze pagina kunt u een tool vinden waarmee u simpel en snel de incassokosten kunt berekenen.

Liever direct contact?

Incasso

Voor wie zijn de kosten?

De incassokosten die in rekening worden gebracht proberen wij te verhalen op uw debiteur. Dit betekent dat het u geen extra kosten oplevert wanneer u gebruik maakt van onze incassodienst. 

Via onderstaande rekentool kunt u de incassokosten berekenen die uw debiteur moet betalen. Deze incassokosten dient u te vermelden in uw ingebrekestelling. (14-dagen brief)

Incassokosten berekenen

Bedrag      BTW plichtig  
Kosten ex. BTW
BTW
Kosten incl. BTW
 

Wil je direct contact om meer duidelijkheid te krijgen over wat de kosten zijn van onze incassodienst? Neem contact met ons op via onderstaande mogelijkheden. 

Bel ons

Mail ons

Plan afspraak

"Mijn incasso-opdracht werd met overtuiging behandeld. Binnen vier weken had ik het verschuldigde bedrag op mijn rekening staan."

Uitgelicht


De 14-dagen brief

Wat is het, en waar gebruik je het voor?

 

Elke ondernemer heeft wel eens te maken met een debiteur die uw factuur niet betaald. U heeft al herinneringen en aanmaningen gestuurd, maar niks heeft tot betaling geleid. Dit is natuurlijk een erg vervelende situatie. Als laatste stap kunt u een ingebrekestelling (ook wel: 14-dagen brief) sturen.
In dit artikel leest u alles wat u moet weten over de 14-dagen brief.

Liever direct contact?

Werkwijz

Al bijna 25 jaar een manier van werken die écht hout snijdt!

  • Wij leveren maatwerk
  • Onze beproefde werkmethode stemmen we af op uw specifieke wensen
  • We houden rekening met de bij ons bekende verhaal(on)mogelijkheden en het eventuele (proces)kostenrisico
  • Wij adviseren u waar nodig en zijn u graag van dienst, binnen de grenzen van de geldende wetten, regelgeving en beroepsnormen

Vragen

Veelgestelde vragen

Per 1 juli 2012 geldt een nieuwe wet voor het in rekening brengen van incassokosten voor consumenten. Vanaf deze datum is een vastgesteld maximumbedrag aan incassokosten dat in rekening mag worden gebracht bij uw klant. De wet biedt zekerheid over de hoogte van incassokosten en voorkomt discussies over de vraag of deze kosten terecht in rekening zijn gebracht. Hiervan kan niet worden afgeweken.


Voor vorderingen tegen niet-consumenten (bedrijven) geldt de wet ook maar mag hier wel van worden afgeweken, bijvoorbeeld in algemene voorwaarden.


De nieuwe wet is van toepassing op geldvorderingen waarbij de klant vanaf 1 juli 2012 in verzuim is.


Voor het berekenen van de incassokosten hebben wij een incassocalculator gemaakt.

Nee. Het in de algemene voorwaarden genoemde incassotarief is verschuldigd, als na onze sommatie geïncasseerd wordt. Een betaling bij u rechtstreeks wordt gelijkgesteld aan een betaling bij ons. Als geen gelden worden geïncasseerd, wordt geen incassotarief gerekend, maar het basistarief en eventueel honorarium op basis van werkelijk bestede uren. Als de schuldenaar de hele vordering voldoet, dat wil zeggen inclusief rente en kosten, kost het u niets.

U kent het wel. Op de laatste aanmaning staat iets als: "als u nu niet betaalt geven wij de zaak uit handen van onze deurwaarder en zijn alle kosten voor uw rekening". Maar wat doen wij dan als u de zaak uit handen heeft gegeven?

Indien u nog geen aanmaning heeft verzonden en u heeft meerdere vorderingen op dezelfde debiteur dan dient u alle hoofdsommen bij elkaar op te tellen en over dat bedrag de incassokosten te berekenen.

Afspraak is afspraak bij ons op kantoor en dat geldt naar onze klanten, maar zeker ook naar de schuldenaren. Dit heeft geleid tot een hoog betalingsmoraal van de vorderingen die wij in behandeling hebben. In veel gevallen incasseren wij de vordering succesvol zonder tussenkomst van de kantonrechter. Schuldenaren weten dat een dagvaarding volgt op het uitblijven van betaling, ondanks sommatie.


Betaling uitstellen levert zonder meer hogere kosten op. Toepasselijke rente blijft iedere dag doorlopen en met dagvaarden is al gauw € 600,00 aan kosten gemoeid.

In dat geval zijn de regels van de incassokosten ook van toepassing. Voor wat betref de overeenkomsten tussen bedrijven onderling kan evenwel worden afgeweken van de regelgeving. Bijvoorbeeld door middel van algemene voorwaarden die op de overeenkomst van toepassing kunnen zijn.

Als u uw vordering uit handen wilt geven kan dat per post, e-mail of middels een bezoek op ons kantoor aan de Wierdensestraat 116 te Almelo. U kunt ons uiteraard ook bellen.

Kunt u btw verrekenen, bijvoorbeeld indien u een btw-plichtige ondernemer bent, dan wordt de btw over de incassokosten niet doorberekend aan uw debiteur. U kunt de btw immers zelf verrekenen.


Kunt u btw niet verrekenen, bijvoorbeeld als privépersoon, dan wordt de btw over de incassokosten doorberekend aan uw debiteur.