Integrale benadering staat centraal 

Maatschappelijke organisaties

Soms vraagt een vraagstuk om creativiteit: een integrale benadering die meerdere belangen aanspreekt. Met de combinatie van de juiste kennis en de opgedane ervaringen, beschikken we over deze aanpak. Door vooral te luisteren en niet bang te zijn om in gesprek te gaan. Ook als er meerdere partijen bij betrokken zijn. Want waar zit ieders belang nu echt? Een kordaat optreden maakt hierbij - als het nodig is - het verschil.

Waarmee kunnen wij je helpen?

Volop actief in het publieke domein

Doelgroepen

Wil je meer weten over de situatie binnen jouw bedrijf?

We nemen graag het voortouw en werken vanuit de menselijke maat. Wij laten ons hart spreken en zijn hard als dat nodig is. 

Bel ons

Mail ons

"Door Karin kreeg ik inzicht dat ik mijn schulden relatief snel kon afbetalen"


Waarom en wanneer?

Dagvaarden

In een dagvaardingsprocedure vraag je de rechter een beslissing te nemen over een conflict. Zo'n procedure begint met een dagvaarding. Hierin leg je o.a. uit wat het conflict inhoudt en wat je vordert. De vordering kan bijvoorbeeld een betaling van een geldbedrag zijn.

 

Zelf kun je geen dagvaarding uitbrengen; je hebt hier altijd een gerechtsdeurwaarder voor nodig. Een dagvaarding moet namelijk door een gerechtsdeurwaarder worden uitgereikt aan de gedaagde partij. Het uitbrengen van de dagvaarding aan de wederpartij heet betekenen.

De gerechtsdeurwaarder als compassievolle regisseur

Regievoerder

Om dit proces is goede banen te leiden, zijn wij een deskundige regievoerder. Onze diverse specialisismen maakt dat we krachtig te werk kunnen gaan. We zijn opgewassen tegen uiteenlopende uitdagingen en weten de (menselijke) weg om rechtvaardig uw recht te kunnen halen.

Veelgestelde vragen

Een gerechtsdeurwaarder is een door de Kroon benoemd openbaar ambtenaar en is belast met de ondersteuning van de uitvoering van de rechtspraak in Nederland. 

 

De werkzaamheden die de gerechtsdeurwaarder uitvoert die hem bij de wet zijn opgedragen worden ambtelijke werkzaamheden genoemd.

De ambtelijke werkzaamheden bestaan uit dagvaarden, betekenen, opmaken van akten, executeren en onder meer toezicht houden bij openbare verkopen.

U kent het wel. Op de laatste aanmaning staat iets als: "als u nu niet betaalt geven wij de zaak uit handen van onze deurwaarder en zijn alle kosten voor uw rekening". Maar wat doen wij dan als u de zaak uit handen heeft gegeven?

Nee, wij kunnen geen verhaalsinformatie verschaffen. Wel kunnen wij op basis van de ruime bekendheid met en ervaring in deze regio een inschatting maken van de situatie. 

 

Indien wij in het recente verleden zaken op betrokkene als oninbaar hebben afgeboekt, stellen wij u hiervan in kennis.

Bel ons

Mail ons

Plan afspraak