Mediation

Oplossen van uw conflict onder deskundige begeleiding

Mediation

Oplossen van uw 

conflict onder deskundige begeleiding

Mediation

Voorkom de noodzaak van een gerechtelijke procedure en schakel een MfN-register mediator in. De voordelen: sneller, goedkoper, eigen regie & informeel en vertrouwelijk

Oplossen van conflicten onder deskundige begeleiding

Mediation biedt vaak uitkomst bij conflicten. Voordat de stap naar een rechter gezet wordt, is het mogelijk om een mediator in te zetten. 

Voorkom de noodzaak van een gerechtelijke procedure:  schakel een mediator in.
De voordelen van mediation. Sneller, goedkoper, eigen regie & maatwerk en informeel & vertrouwelijk

De voordelen van mediation 

Werkwijze  

 

De mediationsessies vinden bij voorkeur plaats op neutraal terrein, bijvoorbeeld op onze locatie in Almelo. Na een kennismaking en intake wordt al dan niet besloten om mediation te starten. 

Er volgen mediationbijeenkomsten om een goed beeld te krijgen van het conflict en hoe beide partijen hier tegenaan kijken. Nadat alle belangen in kaart gebracht zijn wordt er op een constructieve wijze gezocht naar een oplossing die zoveel mogelijk tegemoet komt aan de belangen van beide partijen. 

 

Wanneer de oplossing gevonden is, wordt deze door de mediator vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Hierin staan de rechten en plichten waar beide partijen zich aan moeten houden. Na ondertekening is de mediation afgerond. 

 1. Kennismaking & intake 
   

 2. Start mediation 
   

 3. Vervolgbijeenkomsten 
   

 4. Bepalen van de oplossing 
   

 5. Vaststellingsovereenkomst
  opstellen & ondertekenen

 

Conflictsituaties

Familie 

Echtscheiding 

Familieverhoudingen 

Boedelverdeling / erfrecht 

 

Werk 

Arbeidsconflicten 

Ontslag 

Ziekteverzuim

Omgeving 

Buren 

Onrechtmatige daad 

 


Zakelijke 

Consumententransacties 

Financiële dienstverlening 

Huurgeschillen 

Contractuele geschillen

Conflictsituaties: Familie, omgeving, werk en zakelijk.

Persoonlijk & deskundig advies 

 

Karin Wigger is aangesloten bij Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Hiermee is zij een MfN-registermediator* die kwaliteitsaspecten bezit waar de samenleving op kan bouwen. 

 

De kwaliteitsstandaard, -beheersing & –borging is de reden dat de markt MfN-registermediators erkent en inzet bij bestaande of dreigende conflictsituaties. Ook de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand erkennen het MfN-register.

FAQ Mediation

Kennisbank

Handige links

Bellen

E-mail

What's App

Zoeken

Online dossier

Aanleveren opdracht

Direct betalen

Incassokosten

Tarieven