Tarieven

Voor onze werkzaamheden berekenen wij kosten. Hier vindt u algemene informatie over de kosten en de tarieven die wij hanteren. Afwijkende afspraken zijn mogelijk bij grotere opdrachten en/of langdurige samenwerkingen.

TARIEVEN

(Btag) Tarieven 2024

Als een schuldenaar niet betaalt, kan een schuldeiser besluiten een gerechtelijke procedure te starten (dagvaarden) of, als de schuldeiser al over een titel beschikt, proberen met die titel de vordering te innen. Vanaf dat moment kunnen er zogenaamde ambtshandelingen worden verricht; de tarieven hiervoor zijn wettelijk bepaald en staan in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag).

 

Deze tarieven worden jaarlijks aangepast. Daarnaast zijn er verschillende verschotten: dat zijn bijvoorbeeld de kosten die gemaakt moeten worden voor het raadplegen van de Basisregistratie Personen. Anders gezegd gaat het om informatiekosten. Een overzicht van de tarieven en verschotten worden vermeld in onderstaande overzichten. De KBvG is niet aansprakelijk voor eventuele schade, die voortvloeit uit onjuistheden in het overzicht.

KOSTEN

Wie betaalt de kosten?

Als wij uw vordering volledig incasseren worden de buitengerechtelijke incassokosten betaald door de schuldenaar. U bent als onze opdrachtgever verantwoordelijk voor onze kosten. Onze kosten worden zoveel mogelijk voldaan uit deze buitengerechtelijke incassokosten, maar dit is niet altijd mogelijk.


Wij adviseren u vooraf zoveel mogelijk over de (ver)haalbaarheid van de te maken kosten. Bij het maken van kosten houden wij altijd uw belang, en de hoogte van de vordering, in de gaten. Ook houden wij zoveel mogelijk contact met u om te voorkomen dat wij u achteraf moeten confronteren met hoge kosten.

Advies nodig?

Wilt u meer weten over de tarieven en/of wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op via onderstaande mogelijkheden.

Bel ons

Mail ons

Plan afspraak

Wij adviseren u vooraf zoveel mogelijk over (ver)haalbaarheid van de te maken kosten.

Vragen

Veelgestelde vragen

Een vordering is zo zwak of zo sterk als die is, weten wij uit eigen ervaring.

Als opdrachtgever weet u vaak zelf al een goede inschatting te maken van de eventuele winkansen. Als u uw werk naar eer en geweten hebt afgeleverd, of dat nu gaat om een product of dienst, hebt u ook recht op betaling ervan. We zetten ons volledig in voor uw vordering.

Succes is mede afhankelijk van de bewijskracht (contracten, getuigen, correspondentie etc.) en de verhaals(on)mogelijkheden.

Wij kunnen voor u de gehele procedure verzorgen voor de kantonrechter: van sommaties in het minnelijke traject, via - indien nodig - een procedure in het juridische traject naar de tenuitvoerlegging van het vonnis in het executietraject.

De griffie van de rechtbank correspondeert rechtstreeks met ons. Wij zorgen voor tijdige aanlevering van de nodige stukken en voeren namens u, in overleg met u, verweer.

Als het tot een getuigenverhoor of comparitie van partijen komt, zijn wij daarbij namens of samen met u aanwezig. U kunt hierbij rekenen op de nodige juridische kennis en ervaring van onze medewerkers.


De rechter doet een uitspraak over de proceskosten. Over de hoogte hiervan en van de bijkomende kosten kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Nee. Wel kan een indicatie worden gemaakt van te verwachten kosten, maar een strikte vaststelling is onmogelijk.

Incassokosten, salaris gemachtigde en griffierecht zijn gestaffeld en afhankelijk van de hoogte van de vordering.

Vooraf is niet altijd in te schatten of betrokkene verweer gaat voeren bij de kantonrechter. Indien verweer gevoerd gaat worden, zullen de kosten vele malen hoger liggen dan wanneer betrokkene verstek laat gaan. De rechter zal een uitspraak doen over deze proceskosten.

Voor het voeren van de juridische procedure en het voorbereidende (advies)werk berekenen wij u honorarium. Voor de tarieven hiervan kunt u het beste een afspraak maken met ons kantoor.