Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over ons of over onze dienstverlening? Grote kans dat diezelfde vraag al vaker gesteld is. Vandaar dat we alle veelgestelde vragen op een rijtje hebben gezet. Voor uw gemak.

Deurwaarder

Een vordering is zo zwak of zo sterk als die is, weten wij uit eigen ervaring.

Als opdrachtgever weet u vaak zelf al een goede inschatting te maken van de eventuele winkansen. Als u uw werk naar eer en geweten hebt afgeleverd, of dat nu gaat om een product of dienst, hebt u ook recht op betaling ervan. We zetten ons volledig in voor uw vordering.

Succes is mede afhankelijk van de bewijskracht (contracten, getuigen, correspondentie etc.) en de verhaals(on)mogelijkheden.

De ambtelijke werkzaamheden bestaan uit dagvaarden, betekenen, opmaken van akten, executeren en onder meer toezicht houden bij openbare verkopen.

U kent het wel. Op de laatste aanmaning staat iets als: "als u nu niet betaalt geven wij de zaak uit handen van onze deurwaarder en zijn alle kosten voor uw rekening". Maar wat doen wij dan als u de zaak uit handen heeft gegeven?

Lees het in deze blog.

Nee, wij kunnen geen verhaalsinformatie verschaffen. Wel kunnen wij op basis van de ruime bekendheid met en ervaring in deze regio een inschatting maken van de situatie.
 

Indien wij in het recente verleden zaken op betrokkene als oninbaar hebben afgeboekt, stellen wij u hiervan in kennis.

Incasso

Per 1 juli 2012 geldt een nieuwe wet voor het in rekening brengen van incassokosten voor consumenten. Vanaf deze datum is een vastgesteld maximumbedrag aan incassokosten dat in rekening mag worden gebracht bij uw klant. De wet biedt zekerheid over de hoogte van incassokosten en voorkomt discussies over de vraag of deze kosten terecht in rekening zijn gebracht. Hiervan kan niet worden afgeweken.

 

Voor vorderingen tegen niet-consumenten (bedrijven) geldt de wet ook maar mag hier wel van worden afgeweken, bijvoorbeeld in algemene voorwaarden.
 

De nieuwe wet is van toepassing op geldvorderingen waarbij de klant vanaf 1 juli 2012 in verzuim is.
 

Voor het berekenen van de incassokosten hebben wij een incassocalculator gemaakt.

Nee. Het in de algemene voorwaarden genoemde incassotarief is verschuldigd, als na onze sommatie geïncasseerd wordt. Een betaling bij u rechtstreeks wordt gelijkgesteld aan een betaling bij ons. Als geen gelden worden geïncasseerd, wordt geen incassotarief gerekend, maar het basistarief en eventueel honorarium op basis van werkelijk bestede uren. Als de schuldenaar de hele vordering voldoet, dat wil zeggen inclusief rente en kosten, kost het u niets.

Het is belangrijk dat uw aanmaningsprocedure voldoet aan de wet. Als u niet aan de eisen voldoet die de wet stelt, dan zullen de gevorderde incassokosten in geval van een gerechtelijke procedure door de behandelend rechter niet worden toegewezen.

Dit houdt in veel gevallen in dat wij dan genoodzaakt zullen zijn om die kosten bij u in rekening te brengen. U moet uw klant een kosteloze aanmaning sturen waarin deze 14 dagen de tijd krijgt om zonder kosten uw vordering te betalen.

Als u de btw niet kunt verrekenen moet u uw klant erop wijzen dat als de vordering uit handen wordt gegeven de deurwaarder btw over de incassokosten gaat berekenen.

U kunt de brief ook door ons laten versturen. Uw klant krijgt dan deze 14-dagen brief voorzien van ons logo, maar met uw contactgegevens zodat u zelf de regie houdt. Een brief van de deurwaarder maakt over het algemeen net iets meer indruk.

Indien u nog geen aanmaning heeft verzonden en u heeft meerdere vorderingen op dezelfde debiteur dan dient u alle hoofdsommen bij elkaar op te tellen en over dat bedrag de incassokosten te berekenen.

Afspraak is afspraak bij ons op kantoor en dat geldt naar onze klanten, maar zeker ook naar de schuldenaren. Dit heeft geleid tot een hoog betalingsmoraal van de vorderingen die wij in behandeling hebben. In veel gevallen incasseren wij de vordering succesvol zonder tussenkomst van de kantonrechter.

Schuldenaren weten dat een dagvaarding volgt op het uitblijven van betaling, ondanks sommatie. Betaling uitstellen levert zonder meer hogere kosten op. Toepasselijke rente blijft iedere dag doorlopen en met dagvaarden is al gauw € 600,00 aan kosten gemoeid.

In dat geval zijn de regels van de incassokosten ook van toepassing. Voor wat betref de overeenkomsten tussen bedrijven onderling kan evenwel worden afgeweken van de regelgeving. Bijvoorbeeld door middel van algemene voorwaarden die op de overeenkomst van toepassing kunnen zijn.

Als u uw vordering uit handen wilt geven kan dat per post, e-mail of middels een bezoek op ons kantoor aan de Wierdensestraat 116 te Almelo. U kunt ons uiteraard ook bellen.
 

Klik hier voor meer informatie over het aanleveren van een opdracht.

Kunt u btw verrekenen, bijvoorbeeld indien u een btw-plichtige ondernemer bent, dan wordt de btw over de incassokosten niet doorberekend aan uw debiteur. U kunt de btw immers zelf verrekenen.
 

Kunt u btw niet verrekenen, bijvoorbeeld als privépersoon, dan wordt de btw over de incassokosten doorberekend aan uw debiteur.

Verhuur

U kunt uw vordering aan ons uit handen geven. Als het slechts om een enkele huurmaand gaat, zullen wij betrokkene sommeren tot betaling over te gaan. Als betaling uitblijft kunnen wij het incasseren van de huur voor u verzorgen of zorgen dat de huurovereenkomst wordt ontbonden en de ontruiming van het pand voor uw regelen.

Juridisch

Een vordering is zo zwak of zo sterk als die is, weten wij uit eigen ervaring.
 

Als opdrachtgever weet u vaak zelf al een goede inschatting te maken van de eventuele winkansen. Als u uw werk naar eer en geweten hebt afgeleverd, of dat nu gaat om een product of dienst, hebt u ook recht op betaling ervan. We zetten ons volledig in voor uw vordering.
 

Succes is mede afhankelijk van de bewijskracht (contracten, getuigen, correspondentie etc.) en de verhaals(on)mogelijkheden.

Een vordering is zo zwak of zo sterk als die is, weten wij uit eigen ervaring.
 

Als opdrachtgever weet u vaak zelf al een goede inschatting te maken van de eventuele winkansen. Als u uw werk naar eer en geweten hebt afgeleverd, of dat nu gaat om een product of dienst, hebt u ook recht op betaling ervan. We zetten ons volledig in voor uw vordering.
 

Succes is mede afhankelijk van de bewijskracht (contracten, getuigen, correspondentie etc.) en de verhaals(on)mogelijkheden.

Een vordering is zo zwak of zo sterk als die is, weten wij uit eigen ervaring.
 

Als opdrachtgever weet u vaak zelf al een goede inschatting te maken van de eventuele winkansen. Als u uw werk naar eer en geweten hebt afgeleverd, of dat nu gaat om een product of dienst, hebt u ook recht op betaling ervan. We zetten ons volledig in voor uw vordering.
 

Succes is mede afhankelijk van de bewijskracht (contracten, getuigen, correspondentie etc.) en de verhaals(on)mogelijkheden.

Debiteuren

De beslagvrije voet wordt door ons binnen een termijn van 6 maanden berekend. Wij hebben hier wettelijk gezien een jaar de tijd voor.

Mocht je het niet eens zijn met de nieuwe bepaalde hoogte van de beslagvrije voet, dan kun je de deurwaarder vragen het te herberekenen. Deze aanvraag dient binnen 14 dagen te worden gedaan na ontvangst van de herberekening.

Zoveel mogelijk stukken aanleveren waaruit blijkt dat je meer kosten hebt dan wij inzichtelijk hebben. Denk aan huur contract, zorgkosten, verzekeringen, etc.

Alles wat verplicht is. Denk hierbij aan huur / hypotheek, zorgverzekering, gas, water en licht.

Wij zien partner als een breder begrip dan 'een stelletje'. Wij zien partners als fiscaal partner o.g.v. participatiewet.

Als debiteur zijnde kun je bezwaar maken. Het is van belang dat dit binnen 4 weken gebeurt vanaf bekendmaking. Dan kun je nog met terugwerkende kracht het te veel betaalde inhouding terugkrijgen.

Nee, wij doen alles. Wij brengen zowel debiteur als een derde beslagene op de hoogte als de beslagvrije voet is herberekend. Een werkgever hoeft niet te doen.

De coördinerende deurwaarder is verantwoordelijk voor de verdeling van de gelden en de berekening van de beslagvrije voet.

Ja, dat kan. Alle persoonlijke schulden kun je inzien op Mijn Schuldenwijzer.nl